top of page

Hva gjør vi?

Inission Løkken produserer, enkelt forklart, elektronikk for våre kunder. Vi består av flere avdelinger som hver og en har sine oppgaver og ansvarsområder.

Våre avdelinger

Markedsavdelingen

Prosessen begynner med at vi får inn en bestilling fra en av våre kunder. Vi har både norske kunder og en god del internasjonale kunder. I bestillingen står det hva som skal lages, hvor mye som skal lages og når det ønskes mottatt. Markedsavdelingen, vår kundeavdeling, består av ingeniører og teknikere som bearbeider kundenes dokumentasjon til et datasett som gjør at dette kan produseres hos oss.

Mottaksavdelingen

Når delene som er bestilt kommer til oss, så tar mottaksavdelingen over stafettpinnen. De pakker ut og sjekker at alt stemmer med det som er bestilt, både med tanke på antall og kvalitet. Her er det viktig med god kontroll. Når alle delene er kommet på lager så kan produksjonen starte.

Avdeling for manuell montering

Når kretskortene er ferdig montert med overflatekomponentene som skal på, går produktet/kretskortene videre til avdeling for manuell montering. Her monteres hullmonterte komponenter for hånd før to maskiner lodder disse komponentene automatisk. Manuellavdelingen utfører også mye arbeid som ikke kan automatiseres. Her lages kabel-matter, komponent-tilpasninger, visuell kontroll og ferdigstilling av kretskort. Våre ansatte på denne avdelingen har svært godt håndlag da det ofte er små komponenter og kvaliteten på arbeidet som utføres her er veldig viktig.

Sammenstillingsavdelingen

Nå er kretskortet montert og testet. Noen kunder ønsker bare kretskortet levert til seg, mens mange ønsker at vi sammenstiller kretskortet videre til et ferdig produkt. Kretskortet går da videre inn til sammenstillingsavdelingen. Her jobber montører som bygger ferdig produktet for kunde med for eksempel plasthus, display, bruksanvisning, emballasje og lignende. Når det er ferdig på denne avdelingen er kretskortet blitt til et komplett produkt som vår kundes kunde kan ta ut av esken og bruke direkte.

Økonomiavdelingen

Til slutt håndteres det finansielle hvor økonomiavdelingen vil se på innkjøpskostnad og produksjonskostnad for produktet som leveres, for så å sende faktura ut til kunde.

Innkjøpsavdelingen

Basert på dette underlaget vil vår innkjøpsavdeling bestille inn deler og utstyr fra våre leverandører til riktig pris og riktig dato. De har ansvar for å forhandle priser strategisk og å velge strategiske leverandører. Innkjøpsavdelingen består både av personer med logistikkingeniørutdanning og internt opplærte innkjøpere som har jobbet i andre stillinger i bedriften.

Avdeling for overflatemontering - OFM

Avdelingen for overflatemontering - som vi forkorter til OFM - programmerer maskinene og sørger for at alle overflatemonterte komponenter monteres på kretskortene. Dette utføres av egne maskiner kalt Pick&Place-maskiner. Her er det fagarbeidere innenfor dataelektronikk og produksjon som arbeider. Det må nevnes at vi tilbyr egne fagbrev-utdanninger for de som ikke har dette.

Testavdelingen

Når kretskortene er ferdig produserte skal de videre til testing. Testavdelingen vår lager testoppsett og tester kortene basert på spesifikasjoner fra våre kunder. Data fra alle tester logges automatisk i vårt datasystem slik at vi har sporing på alle kretskort som testes hos oss. På testavdelingen jobber ingeniører innenfor elektronikk og automasjon på bachelor og master nivå.

Lager

Både ferdige produkt og kretskort går ut til lager der de sendes ut til kunde. På lageret har man ansvar for at riktig antall deler går ut til kunde basert på avtalt levering. Lageret har i tillegg til dette også ansvar for å plukke deler til produksjonen underveis.

bottom of page